Generalforsamling 2022

                 Bramdrup Sogns Jagtforening

Generalforsamling tirsdag d. 8 februar 2022 kl. 19.00
Dagsorden

1  Valg af dirigent og stemmetæller

2  Formandens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab  

4  Orientering om DJK (Danmark Jægerforbund Kolding) - Kaj

5. Indkommende forslag indsendes inden 23 januar 2022

6. Valg til bestyrelsen


På valg er:

Kaj Madsen   Modtager genvalg

Gert Blume   Modtager genvalg

Åge Eriksen   Modtager genvalg


7. Valg af 2 suppleanter.


8. Valg af bilangskontrolant og bilagkontrolant suppleant


9. Valg af Fanebærer og Fanebærersuppleant


10  Jagt i Hoppeshuse


11  Uddeling af pokal


12  Lodtrækning DJK jagter


13  Eventuelt

                                              

På bestyrelsens vegne