Generalforsamling 2023


Bramdrup Sogns Jagtforening Generalforsamling tirsdag d. 7 februar 2023 kl. 19.00

Sted: Kolding Marina Syd

Dagsorden

 1. 1  Valg af dirigent og stemmetæller

 2. 2  Formandens beretning

 3. 3  Fremlæggelse af revideret regnskab

 4. 4  Orientering om DJK (Danmark Jægerforbund Kolding) - Kaj

 5. 5  Indkommende forslag indsendes inden 23 januar 2023

 6. 6  Valg til bestyrelsen

På valg er:
Linda Blume                        Modtager genvalg
Birgit Sørensen                    Modtager genvalg
Grethe Høien Johannesen.    
Modtager genvalg 


 1. 7  Valg af 2 suppleanter.
 2. 8  Valg af bilangskontrolant og bilagkontrolant suppleant

 3. 9  Valg af Fanebærer og Fanebærersuppleant

 4. 10  Jagt i Hoppeshuse

 5. 11  Uddeling af pokal

 6. 12  Lodtrækning DJK jagter

 7. 13  Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Efter en veloverstået generalforsamling blev følgende medlemmer udtrukket til DJK jagterne