Grisefesten


GRISEFESTEN 2020


Den traditionsrige årlige grisefest blev igen afholdt i Jagtkonsortiet i Hoppes.

Helstegt pattegris med tilbehør som Bent og Frank stod for. De jægere som havde nedlagt vildt i bukkejagten havde trofæ med og kunne hver især fortælle historien hvordan de havde nedlagt vildtet. Der blev også sunget og Louis spillede på trækbasun så til melodierne.

Stor tak til Kaj Madsen for et vellykket arrangement.