Generalforsamling

34 jægere var mødt op til den årlige generalforsamling som blev afholdt i Motorcrossklubben


Dagsorden


1.Valg af dirigent og stemmetæller Anders Nielsen blev valgt.Stemmetæller:Jens Jørgen og Kim Holt

2.Formandens beretning- Grethe aflagde beretningGodkendt

3.Fremlæggelse af revideret regnskab  - Gert aflagde beretnigRegnskabet blev godkendt

4.Orientering om DJK (Danmark Jægerforbund Kolding) - Kajorinterede om DJK arbejde, og jagterne

5.Indkommende forslag indsendes inden 25 januar 2020Der er ikke nodtaget nogle forslag

6.Valg til bestyrelsenPå valg er: Birgit Sørensen genvalgLinda BlumegenvalgGrethe Høien Johannesengenvalg

7.Valg af 2 suppleanter. Jens Jørgen NielsenJan Garde Hansen

8.Valg af bilangskontrolant og bilagkontrolant suppleantAnders NielsenJan Garde Hansen

9.Valg af Fanebærer og FanebærersuppleantSteen FranzmannLouis Kristensen

10.Jagt i HoppeshuseKaj orenterede om jagten i Hoppeshuse

11.Uddeling af pokal Åge Eriksen med 74 råger

12.Lodtrækning DJK jagter 

13.Eventuelt