Generalforsamling 2024

Den 6. februar samledes 30 glade jægere i jagtforeningens lokaler til den årlige generalforsamling. Lokalerne var fyldt med glade snakke og spændte forventninger, da alle glædede sig til at høre formandens beretning og drøfte de kommende jagtsæsoner.

Som de fremmødte tog plads ved bordene, blev de mødt af en lækker smørrebrødsmenu og ikke mindst tre store, velduftende lagkager, som Birgit stolt havde med selvfølgelig hjemmelavet. Duftene fra den lækre mad spredte sig i lokalet, og snart var alle klar til at starte generalforsamlingen med ny energi.

Formanden bød velkommen og indledte med at præsentere årets gang i jagtforeningen. Fra vellykkede jagter til nye medlemmer og spændende aktiviteter blev formandens beretning modtaget med stor entusiasme og bifald. Efterfølgende blev kasserens regnskab fremlagt og godkendt enstemmigt af de fremmødte medlemmer.

Derefter var det tid til at drøfte de kommende jagtsæsoner, og Kaj fremlagde planerne for de forskellige jagter. Diskussionen gik livligt, og ideer og forslag blev udvekslet i en åben og venlig stemning. Det var tydeligt, at alle var engagerede i jagtforeningens fremtid og glædede sig til at være en del af de kommende jagter.

Efter en super hyggelig generalforsamling og god stemning sluttede dagen af med fælles kaffe og lagkage, hvor medlemmerne fortsatte deres glade samtaler om alt fra jagtoplevelser til fælles interesser. Det var tydeligt, at generalforsamlingen havde styrket fællesskabet og bekræftet glæden ved at være en del af jagtforeningen.

Åge kunne igen modtage krage/rågeporkalen stort tillykke.